+420 605 586 890

Ochrana osobních údajů

1. Společnost Data connection s.r.o. , se sídlem č.p. 118, 739 51 Nošovice, IČ 058 858 25 , zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 69754 (dále jen „provozovatel“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), zejména následující osobní údaje:

 • jméno
 • příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresu

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a provozovatelem služby dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Provozovatel zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na zá kladě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Data connection s.r.o., tedy správcem osobních údajů.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

4. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@shopstato.com

5. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.shopstato.com, užívá na této webové stránce soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:

 • Měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
 • Základní funkčnosti webových stránek
 • Zlepšení cílení reklamy

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možno nastavit v rámci nastavení prohlížeče. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

 • Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:
 • Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
 • Poskytovatelem služby Facebook Ads, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA;
 • Poskytovatelem služby Google AdWords, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;

6. Dovolte nás upozornit, že dle Nařízení máte právo:

 • na zrušení zasílání obchodních sdělení
 • na vznášení námitek proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce
 • požadovat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Pro uplatnění těchto práv nás prosím kontaktujte písemně prostřednictvím emailu info@shopstato.com. Zpracování žádosti bude provedeno bez zbytečného odkladu.