+420 605 586 890

Optimalizujeme e-shop se SHOPSTATO – Zákazníci

Máme zde další pokračování seriálu tipů, jak pomocí SHOPSTATO optimalizovat provoz e-shopu. V tomto článku se budeme věnovat zákazníkům. Hlavní myšlenkou celého článku je fakt, že udržet si stávající zákazníky je až 5x levnější, než získávat nové.

Jak nám v tom pomůžou statistiky? Začneme tím nejtěžším kalibrem – hodnotou zákazníka. Tajemný název a ještě tajemnější výpočet ukazatele který ukazuje hodnotu zákazníků nebo-li „CLV – customer lifetime value“ (celoživotní hodnota zákazníka). Je dobré vědět, že to není náš výmysl ani pouhý součet ceny objednávek daného člověka na e-shopu. Podrobnější definice a výpočet najdete třeba na wikipedii.

Podle změn v hodnotě zákazníka zjistíte, zda se marketingové aktivity setkávají s úspěchem, případně které zákazníky považovat za VIP a věnovat jim zvláštní péči.

O zákaznících ale zjistíte mnohem více důležitých informací.

CLV

Uvidíte, jak velký podíl zákazníků se vrací a nakupuje opakovaně? Pokud jsou opakované nákupy spíše výjimkou, je třeba se zamyslet, jakým způsobem změnit strategii. Každý nový zákazník totiž stojí v nákladech na marketing až 5x více, než oslovení stávajícího. Proto je důležité se zaměřit na již získané zákazníky a nenechat tyto kontakty „vychladnout“. Věnujete-li těmto zákazníkům více pozornosti, tak je můžete poměrně lehce motivovat k dalším nákupům a získat si tak další věrné zákazníky. Stačí k tomu mnohdy jen málo. Osobnější přístup, sleva na další nákupy atd.

Chceme-li své marketingové aktivity zaměřit na určité geografické oblasti, tak není nic lehčího, než se podívat v aplikaci SHOPSTATO do grafů, které prozradí údaje o tom, kam objednávky z vašeho e-shopu směřují. Vědět, kde se nacházejí zákazníci umožní přesněji cílit například Facebookovou reklamu, PPC reklamu, případně můžete použít i off-line reklamu ve městech, kde byste chtěli rozvinout své aktivity.

Obecně je dobré vědět, jak se zákazníci chovají. Pak je možno si zákazníky rozdělit do skupin a věnovat jim péči doslova na tělo. Můžete tak efektivněji vynaložit čas a prostředky na práci se zákazníky dle jejich věrnosti.

Ač tyto informace jistou mírou lze získat i z nástrojů jako jsou Google Analytics, tak SHOPSTATO se specializuje již na potvrzení naměřených údajů a jejich zpřesnění. Protože právě až v e-shopu se často řada věcí mění (storna či mazání objednávek, změny objednávek atd.). A právě zde vyniká jeho silná stránka, která je založena na co nejpřesnějších datech a minimalizaci zkreslených údajů z jiných analytických nástrojů sledujících zákazníka pouze do ukončení nákupního procesu.