+420 605 586 890

Optimalizujeme e-shop se SHOPSTATO – Doprava a platby

Statistiky dávají přehled o fungování e-shopu, samy o sobě ale peníze ušetřit ani vydělat neumí. Je třeba je umět přečíst a na základě vyčteného upravit fungování e-shopu.

V této sérii článků si ukážeme několik příkladů, jak je možné pomocí grafů optimalizovat náklady na provoz e-shopu a případně i zvýšit počet zákazníků na úkor konkurence.

Článek se bude držet dvou zásadních myšlenek. Snížit fixní náklady a zvýšit komfort zákazníku zvýšením rychlosti dodání. Články nemají sloužit jako vyčerpávající přehled možného ani návod. Spíše inspirací ke změně uvažování o vašem podnikání a návodem, jak minimalizovat zbytné náklady.

Začneme tedy dopravou. Krabicové řešení i e-shopy na míru jsou schopny nabídnout hned několik druhů doprav. Ve statistikách uvidíte jednotlivé dopravy a jejich využívání zákazníky. Zkuste se podívat na dopravy, které zákazníci využívají nejméně.  Pokud máte nejméně využívanou dopravy například u 25% zákazníků a nejvíce využívanou třeba u 31% zákazníků, tak je vše v pořádku. Pokud se ale někde objeví doprava, kterou nepoužije ani 10% zákazníků, je na čase se zamyslet. Pozor! Ani podíl dopravy (nebo třeba i platby) například 2% nemusí hned znamenat, že by bylo vhodné se jí zbavit. Při velkém objemu objednávek může i tak nízký podíl být stále ekonomický nebo znamenat jen minimální náklady. Každý případ je vždy individuální. Statistika pouze ukáže možné cesty. Na vás je již detailnější prozkoumání a případná optimalizace.

Pokud se jede každý den někam na sběrné místo s jedním balíčkem, stojí to čas i peníze. Nebo když je systém opravdu špatně nastavený a platí se svoz, který jezdí k mému skladu naprázdno. V takovém případě je čas zvážit, zda je nutno tuto službu nabízet i nadále a zda má ekonomický přínos.

Podobné to je i s platbami. Zde se spíše jedná o smluvní nastavení ceny. Pokud platím za platební bránu paušální poplatek a mám konzervativní zákazníky, kteří využívají nejvíce převod mezi účty nebo dobírku, je na čase zvážit nabízení platební brány i nadále. Zejména u menších e-shopů se mnohdy stává, že provozovatelé na provoz platební brány doplácejí a její využití je opravdu zanedbatelné.

Nejedná se o nějaké dramatické úspory, nicméně optimalizace provozu je o úsporách v procentech. Určitě vás napadne spousta jiných nákladů, které je možno optimalizovat. Stačí důkladně sledovat statistiky, které dokáží na různé nedostatky upozornit.