+420 605 586 890

ABC analýza produktů. Jeden z klíčů k lepší optimalizaci

Není žádným tajemstvím, že rychlost doručení zboží je dnes pro zákazníky velmi důležitým rozhodovacím faktorem. Z tohoto důvodu se prodejci snaží držet co nejvíce zboží skladem. Tento přístup ovšem vyžaduje nemalé investice nejen do zboží samotného, ale také do skladovacích prostorů a všeho s tím spojeného.

Jednou z možností, jak optimalizovat skladové zásoby je schopnost identifikovat význam jednotlivých produktů pro obrat e-shopu. To nám pomůže zaměřit se na produkty, které mají u zákazníků nejlepší ohlas a naopak rozpoznat produkty, které si zaslouží menší pozornost nebo dokonce rozhodnutí o vyřazení z nabídky.

Metod jakým způsobem produkty identifikovat je několik. My se v tomto článku stručně zaměříme na jednu z nejznámějších metod, která vychází ze známého Paretova pravidla. Pravidlo vychází z dlouhodobého pozorování italského ekonoma Vilfreda Pareta, který vypozoroval, že 80 % důsledků pramení z 20 % příčin. Například 80 % zisku pochází jen z 20 % produktů atd. Toto pravidlo se dá aplikovat nejen v obchodě, ale ve více oblastech lidské činnosti.

ABC analýza produktů nám pomůže rozdělit produkty dle jejich podílu na obratu. Tyto produkty zařadí do jedné ze tří tříd (A, B nebo C).

  • Třída A – je složená z produktů, které tvoří cca 80% z celkového obratu za dané období. Jsou to klíčové produkty, které ve své nabídce máte a proto by k nim mělo být i takto přistupováno. Produkty by měly být neustále skladem v dostatečné zásobě a připraveny pro zákazníky.
  • Třída B – je složená z produktů tvořících cca 15% z celkového obratu za dané období. Tyto produkty je vhodné dále sledovat. Podle jejich prodejů je možné produkty podpořit na jejich cestě do Třídy A. Je také možné, že zjistíte nevhodnost dalších investic do propagace daného produktu.
  • Třída C – je složena z produktů tvořících cca 5% z celkového obratu za dané období. Produkty této kategorie tvoří zcela minimální pohyby. S stojí na dalším zvážení jak s těmito produkty naložit. Je vhodné investovat do jejich propagace? Nebylo by lepší tyto produkty nahradit nebo dokonce zcela vyřadit a další odběr již neplánovat?

ABC analýza produktů je jedním z pomocníků, které lze při plánování skladových zásob využít. V příštím článku si prozradíme více o tom, jak co nejefektivněji pracovat s každou kategorií produktů.